sren
sren

Pravila

Tribalion trka - Srbija

Pravila

1. Takmičari u trci učestvuju na sopstvenu odgovornost
Slanjem popunjene prijave za trku takmičari potvrđuju da su u potpunosti upoznati sa pravilima trke i izjavljuju da na trci nastupaju na sopstvenu odgovornost.
Organizator je u potpunosti oslobođen odgovornosti za nastale povrede tokom trke, kao i odgovornosti za gubitak stvari i imovine takmičara.

2. Učešće mlađih od 18 godina
Takmičari mlađi od 18 godina mogu učestvovati na trci isključivo uz pismenu saglasnost roditelja/staratelja i uz prisustvo istog na trci.

3. Prelazak prepreka
Ukoliko takmičar nije u stanju da pređe prepreku, dužan je da uradi kaznene “marince” (sklek sa skokom) pred sudijom. Broj “marinaca” zavisi od težine prepreke i biće dat na svakoj prepreci posebno (uobičajeno od 10 do 30 ponavljanja).
Svaki takmičar mora pokušati da pređe svaku prepreku. Pokušaj prelaska prepreke definiše se kao “dodirivanje prepreke”, što znači da je svaki takmičar obavezan da prepreci priđe i dodirne je. Ukoliko se radi o “vodenoj” prepreci, takmičar je dužan da uđe u vodu neposredno pored prepreke. U slučaju suprotnog ponašanja takmičar će biti diskvalifikovan.
Zabranjeno je “isprobavanje” ranije postavljenih prepreka, pre same trke.
Takmičar je dužan da za sve vreme trajanja trke nosi na sebi vidljiv startni broj.

4. Kretanje rutom trke
Kretanje obeleženom rutom/trasom trke je obaveza svakog takmičara. Zabranjeno je kretanje kraćim, alternativnim putem između prepreka, korišćenje bilo kakvih prevoznih sredstava. Svako napuštanje trase trke od strane takmičara je razlog za diskvalifikaciju.

5. Pomoć od strane trećih lica (izuzev drugih učesnika trke)
Korišćenje bilo kakve pomoći trećih lica tokom trke je zabranjeno. Zabranjeno je uzimanje opreme, hrane ili vode od trećih lica, izuzev ako oni ne dolaze od organizatora trke. Dozvoljena je verbalna komunikacija sa medicinskim osobljem, kao i pomoć drugih takmičara prilikom savladavanja prepreke.

6. Vremenska barijera
Organizator može postaviti vremenski limit za završetak trke. To je vreme za koje takmičar mora preći sve prepreke i završiti trku.

7. Sportsko ponašanje
Od takmičara se očekuje “sportsko ponašanje” tokom cele trke, na svakom mestu. Nesportsko ponašanje je razlog za diskvalifikaciju takmičara.

8. Medicinska pomoć povređenom takmičaru
Takmičar je dužan da pomogne drugom takmičaru koji nije u stanju da nastavi trku usled povrede i da sa njim sačeka dolazak predstavnika organizatora ili medicinske ekipe koja će povređenom pružiti prvu pomoć.

9. Merenje vremena i rangiranje takmičara
Vreme se takmičaru meri od trenutka starta pa do prelaska takmičara preko ciljne linije. Pobednik trke je takmičar koji liniju cilja prođe prvi, prešavši pri tome sve prepreke.

10. Ulaganje žalbi na rezultate
Poslednji rok za ulaganje prigovora bilo koje vrste je 15 minuta po okončanju same trke. Trka je završena kada poslednji takmičar pređe liniju cilja ili kada istekne tzv. “vremenska rampa” trke.

11. Otkazivanje ili pomeranje datuma trke
Zbog vremenskih nepogoda ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu ugroziti sigurnost takmičara, organizator ima pravo da trku otkaže ili odloži start trke.

12. Prijava članova timova 
Prilikom prijavljivanja naziva tima, svaki takmičar iz tima mora PRECIZNO navesti naziv svog tima, kako bi bio bodovan za timski plasman.

Da li si spreman za AVANTURU godine?

Online prijave

Takmičari se prijavljuju popunjavanjem forme za prijavu na sajtu. Takmičar e-mailom dobija potvrdu da je prijava primljena. Prijava se smatra validnom kada takmičar od organizatora dobije potvrdu i izvrši uplatu kotizacije na tekući račun organizatora.
Vreme do dana trke

Tribalion avantura, planina Tara i Bajina Bašta vas čekaju!