fbpx
sren
sren

Pravila

Tribalion trka - Srbija

Pravila trke

1. Takmičari u trci učestvuju na sopstvenu odgovornost
Slanjem popunjene prijave za trku takmičari potvrđuju da su u potpunosti upoznati sa pravilima trke i izjavljuju da na trci nastupaju na sopstvenu odgovornost, da su u dovoljnoj fizičkoj spremi i da nemaju zdravstvenih problema za učešće na trci.
Organizator je u potpunosti oslobođen odgovornosti za nastale povrede tokom trke, kao i odgovornosti za gubitak stvari i imovine takmičara.

2. Učešće mlađih od 18 godina
Takmičari mlađi od 18 godina mogu učestvovati na trci isključivo uz pismenu saglasnost roditelja/staratelja i uz prisustvo istog na trci.

3. Prelazak prepreka
Ukoliko takmičar nije u stanju da pređe prepreku, dužan je da uradi kaznene “marince” (lezi-ustani-skoči) pred sudijom. Broj “marinaca” (eng. Burpee) kao zamena za neuspešno savladanu prerpeku iznosi 20. Svaki takmičar mora pokušati da pređe svaku prepreku. Pokušaj prelaska prepreke definiše se kao “dodirivanje prepreke”, što znači da je svaki takmičar obavezan da prepreci priđe i dodirne je, ali i da sačeka svoj red za prepreku ukoliko on postoji. Ukoliko se radi o vodenoj prepreci, takmičar je dužan da uđe u vodu neposredno pored prepreke. Takmičar neplivač je u obavezi da koristi prsluk za spasavanje na svakoj prepreci koja uključuje prolazak kroz vodu. Organizator zadržava pravo da ne dozvoli zamenske vežbe na nekim preprekama, kao što su nošenje tereta, puzanje kroz blato i druge.

U slučaju suprotnog ponašanja takmičar će biti diskvalifikovan.
Zabranjeno je isprobavanje ranije postavljenih prepreka, pre same trke.
Takmičar je dužan da za sve vreme trajanja trke nosi na sebi vidljiv startni broj.

4. Kretanje rutom trke
Kretanje obeleženom rutom/trasom trke je obaveza svakog takmičara. Zabranjeno je kretanje kraćim, alternativnim putem između prepreka, korišćenje bilo kakvih prevoznih sredstava ili pomoći pri trčanju i prelaženju prepreka (štapovi za trčanje, itd). Svako napuštanje trase trke od strane takmičara je razlog za diskvalifikaciju. Kretanje rutom podrazumeva praćenje postavljene markacije (trake). Ukoliko takmičar ne vidi markaciju ili je promašio rutu, treba da se vrati do prethodno vidljive markacije i pogleda ponovo ka narednoj markaciji.

5. Pomoć od strane trećih lica (izuzev drugih učesnika trke)
Korišćenje bilo kakve pomoći trećih lica tokom trke je zabranjeno. Zabranjeno je uzimanje opreme, hrane ili vode od trećih lica, izuzev ako oni ne dolaze od organizatora trke. Dozvoljena je verbalna komunikacija sa medicinskim osobljem, kao i pomoć drugih takmičara prilikom savladavanja prepreke.

6. Sudije

Sudije na trci služe da isprate takmičare da li su pravilno prešli prepreku  i da li su odradili zamensku vežbu ukoliko je to neophodno. Sudije NE SLUŽE da pokazuju takmičarima smer kretanja jer za to služi markacija i dodatne table pokraj staze. Sudije se ne smeju ometati na bilo koji način koji sprečava njihov neometan rad. Sudije imaju pravo da zabeleže startni broj takmičara koji se nisu pridržavali pravila trke i time ih diskvalifikuju bez obzira na prolazak cele staze od strane takmičara.

7. Vremenska barijera
Organizator može postaviti vremenski limit za završetak trke. To je vreme za koje takmičar mora preći sve prepreke i završiti trku.

8. Sportsko ponašanje
Od takmičara se očekuje “sportsko ponašanje” tokom cele trke, na svakom mestu. Nesportsko ponašanje je razlog za diskvalifikaciju takmičara.

9. Medicinska pomoć povređenom takmičaru
Takmičar je dužan da pomogne drugom takmičaru koji nije u stanju da nastavi trku usled povrede i da sa njim sačeka dolazak predstavnika organizatora ili medicinske ekipe koja će povređenom pružiti prvu pomoć.

10. Merenje vremena i rangiranje takmičara
Vreme se takmičaru meri od trenutka starta pa do prelaska takmičara preko ciljne linije. Pobednik trke je takmičar koji liniju cilja prođe za najkraće vreme, prešavši pri tome sve prepreke ili zamenske vežbe na preprekama koje imaju predvidjenu zamenu.

11. Ulaganje žalbi na rezultate
Trka je završena kada poslednji takmičar pređe liniju cilja ili kada istekne tzv. “vremenska barijera” trke. Poslednji rok za ulaganje prigovora bilo koje vrste je 15 minuta po okončanju same trke kod supervizora merenja vremena. Nakon toga, rezultati trke će se smatrati konačnim.

12. Otkazivanje ili pomeranje datuma trke

Zbog vremenskih nepogoda ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu ugroziti sigurnost takmičara, organizator ima pravo da trku otkaže ili odloži start trke. U slučaju otkaza od strane takmičara na više od 40 dana od predviđenog starta trke, novac na ime uplaćene kotizacije se kompletno refundira. Ukoliko je takmičar otkazao učešće na manje od 40 dana od predviđenog starta trke, refundacija nije moguća ali taj takmičar može pokloniti drugom licu svoj startni paket tako što će detaljan zahtev poslati imejlom Organizatoru na info@tribalion.rs, ukoliko je platio kotizaciju, a najkasnije 15 dana pred početak trke. Na manje od 15 dana do termina održavanja trke, refundacija nije moguća ali učesnik koji je platio kotizaciju ima pravo na preuzimanje startnog paketa ili ukoliko želi da mu se startni paket dostavi poštom u Srbiji o tome je obavezan da obavesti Organizatora najranije 2 dana nakon održane trke.

13. Prijava učesnika i timova

Učesnici se mogu takmičiti individualno ili u timovima. Članovi timova imaju i individualni plasman. Članovi istog tima mojaru prilikom prijave birati IDENTIČAN naziv svog tima (isto pismo, znakovi interpunkcije itd), kako bi bili bodovani za timski plasman, u suprotom takmičar neće imati timski plasman. Minimalan broj članova tima je 4. Za plasman tima računa se prosek 4 najbolja vremena članova istog tima na istoj trci. Da bi imao plasman, tim mora imati najmanje 4 takmičara koja su uspešno završila trku i imaju individualni plasman.

14. Pruzimanje startnih paketa

Pruzimanje startnih paketa je moguće isključivo u vremenskom periodu koji je odredio Organizator i o tome obavestio učesnike. Startne pakete nije moguće preuzeti za treća lica ukoliko ona učestvuju u trci. Moguće je preuzeti startni paket za treća lica ukoliko ona ne učestvuju u trci (za šta je potrebno ovlašćenje i kopija lične karte trećeg lica) i tada će se iz startnog paketa ukloniti čip za merenje vremena takmičara.

15. Kućni ljubimci na trci

Trka je „Pet friendly“ što znači da kućni ljubimci mogu učestvovati u pratnji takmičara, ali isključivo pod sledećim uslovima:

-Kućni ljubimac mora biti socijalizovan;

-Kućni ljubimac MORA biti na povocu uz vlasnika tokom cele trke;

-Kućni ljubimac ne sme ometati druge učesnike u trci;

-Učesnik sa kućnim ljubimcem ne može imati plasman u prva tri mesta, individualno ili timski;

-Vlasnik kućnog ljubimca je isključivo odgovoran za ponašanje svog ljubimca i eventualnu štetu koja može biti prouzrokovana.

Nepoštovanje ovh pravila je razlog za diskvalifikaciju učesnika na trci.

16. Foto i video materijal

Pristankom na pravila trke, učesnici daju pristanak oraganizatoru da se nadju na foto i video materijalu. Sve fotografije i video materijal koji objavi oranizator se smatra vlasništvom organizatora i ne može se bez dozvole organizatora koristi od strane lica koja su na foto i video materijalu ili od strane trećih lica. Zabranjeno je korišćenje elektronskih uredjaja za emitovanje zvuka za vreme trke, kao i nošenje slušalica.

 

Popunjavanjem prijave za trku, takmičar je saglasan sa svim navedenim pravilima.

Da li si spreman za AVANTURU godine?

Online prijave

Takmičari se prijavljuju popunjavanjem forme za prijavu na sajtu. Takmičar e-mailom dobija potvrdu da je prijava primljena. Prijava se smatra validnom kada takmičar od organizatora dobije potvrdu i izvrši uplatu kotizacije na tekući račun organizatora.
Vreme do dana trke

Tribalion avantura, planina Tara i Bajina Bašta vas čekaju!